ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВС ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ ОКРЕМИХ СПОРІВ

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

 

Порушенням права на захист є відмова замінити адвоката, у компетентності якого є сумніви в обвинуваченого.

 

ПостановаВС №525/897/19

(https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/89395935)Зміст судових рішень і встановлені судами обставини

Вироком Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 20.09.2019 Особу 1 засуджено за ч.1 ст.121 КК до покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років; за ч.2 ст.185 КК до покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно визначено покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років 6 місяців.

Вирішено питання щодо речового доказу та процесуальних витрат у провадженні.

Ухвалою ПАС від 15.01.2020 вирок суду першої інстанції щодо Особи 1 залишено без змін.

За обставин, установлених судом та детально викладених у вироку, Особу 1 визнано винуватим у тому, що 17.05.2018, близько 18:00, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на подвір’ї домоволодіння за Адресою 2, під час спілкування з Особою 2, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, діючи з прямим умислом, наніс потерпілому не менш як 5 ударів руками та ногами в різні частини тіла.

Продовжуючи свої протиправні дії, 18.05.2018, близько 8:00, Особа 1, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у приміщенні літньої кухні за вищевказаною адресою, під час спілкування з Особою 2, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, діючи з прямим умислом, наніс Особі 2 не менш як 6 ударів руками в обличчя.

В результаті Особа 1 спричинив Особі 2 тяжкі тілесні ушкодження, які є небезпечними для життя в момент спричинення.

Крім цього, діючи повторно, наприкінці травня 2019 року, точної дати та часу не встановлено, Особа 1, перебуваючи у спальній кімнаті квартири за Адресою 3, яка належить Особі 3, де тимчасово проживав з останнім,

скориставшись відсутністю власника та сторонніх осіб, таємно викрав пилосос марки «Vico VC-1610» вартістю 500 грн., чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Вимоги касаційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала

У касаційній скарзі захисник Михайлик М.С., посилаючись на істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, просить скасувати ухвалу апеляційного суду щодо Особи 1 і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Свої вимоги мотивує тим, що суд апеляційної інстанції не дотримався вимог стст.20, 54 КПК, оскільки не розглянув клопотання Особи 1 про заміну захисника Михайлика М.С., який здійснював його захист за призначенням, на іншого захисника за рахунок держави, чим порушив право засудженого на захист.

Крім цього, засуджений Особа 1 звертався із заявою від 28.12.2019 про забезпечення йому іншого захисника для надання допомоги у складанні доповнення до поданої ним апеляційної скарги до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Полтавській області, але вказана заява надійшла до адресата лише 17.01.2020, тобто після проведення апеляційного розгляду. Касаційний розгляд просить провести за його відсутності. <...>

Мотиви Суду

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження та викладені в касаційній скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що подана скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.438 КПК підставою для скасування або зміни судовихрішень судом касаційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону. Згідно з ч.1 ст.412 КПК істотними є такі порушення вимог цього кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Як убачається з чч.1, 2 ст.20 КПК підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим кодексом. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника.

Згідно з чч.1, 2 ст.54 КПК підозрюваний, обвинувачений має право відмовитися від захисника або замінити його. Відмова від захисника або його заміна повинна відбуватися виключно в присутності захисника після надання можливості для конфіденційного спілкування. Така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії.

У ст.59 Конституції визначено право кожного на професійну правничу допомогу.

Забезпечення права на захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого і виправданого у кримінальному провадженні — одна з найважливіших гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина, закріплених у ст.59, ч.2 ст.63, п. 5 ч.3 ст.129 Конституції та міжнародних актах, які становлять національне законодавство щодо прав людини і основоположних свобод (ст.11 Загальної

декларації прав людини; ч.3 ст.14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права; ч.3 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що сумлінне забезпечення здійснення прав, гарантованих ст.6 конвенції, є обов’язком держави. Адекватний захист обвинуваченого як у суді першої інстанції, так і в суді вищої інстанції має вирішальне значення для справедливості у системі кримінального судочинства.

Зокрема, ЄСПЛ у рішеннях у справах «Камасинський проти Австрії» від 23.11.89 та «Артіко проти Італії» від 13.05.80 дійшов висновку про те, що «конвенція призначена гарантувати не ті права, що є теоретичними та ілюзорними, а ті, що є практичними і реальними... Саме по собі призначення не забезпечує ефективної допомоги, оскільки адвокат, призначений надавати безоплатну правову допомогу, може вмерти, серйозно захворіти, стикатися тривалий час з перешкодами у своїй діяльності або ухилятися від виконання своїх обов’язків. Якщо органи влади ставляться до відома про таку ситуацію, вони повинні або замінити його, або примусити його виконувати свої обов’язки».

Проте під час розгляду кримінального провадження щодо Особи 1 в суді апеляційної інстанції вказаних вимог закону не було дотримано.

Так, із технічного носія інформації, на якому зафіксовано судове засідання за 15.01.2020, вбачається, що в судовому засіданні Особа 1 заявив клопотання про заміну захисника Михайлика М.С., який здійснював його захист за призначенням, на іншого захисника за рахунок держави, оскільки останній є некомпетентним при наданні йому правової допомоги у кримінальному провадженні.

Проте суд апеляційної інстанції, на порушення ч.2 ст.54 КПК, вказане клопотання належним чином не розглянув, процесуальне рішення щодо клопотання не прийняв та продовжив розгляд кримінального провадження за участі захисника Михайлика М.С., щодо компетентності якого засуджений висловив сумнів і недовіру.

Таким чином, при здійсненні апеляційного розгляду було порушено право на захист засудженого Особи 1, що перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

За таких обставин ухвалу апеляційного суду постановлено з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, про що слушно зазначає захисник у касаційній скарзі, а тому згадане судове рішення підлягає скасуванню на підставі п.1 ч.1 ст.438 КПК з призначенням нового розгляду у суді апеляційної інстанції.

Керуючись стст.433, 434, 436, 438, 441, 442 КПК, ВС

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу захисника Михайлика М.С. в інтересах засудженого Особи 1 задовольнити.

Ухвалу Полтавського апеляційного суду від 15.01.2020 щодо Особи 1 скасувати і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обрати обвинуваченому Особі 1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 18.07.2020 включно.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Оголошення

Про роботу Ради адвокатів Волинської області в умовах воєнного стану.

детальніше

Щодо звітності та сплати податків

детальніше