НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ (2)

                                                Огляд змін підготовлений членом

                                               РА Волинської області Красуном В.В.

 

                                НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ

 

13.04.2020 р. на позачерговому засіданні Верховної Ради прийнято Закон «Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)».

 

Вказаним Законом тимчасово, на період карантину, встановлено особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях та розгляду окремих питань під час судового провадження, а саме Розділ XI «Перехідні положення» КПК України доповнено пунктом 20-5 , яким передбачається:

 

2. «Розгляд питань, які віднесено до повноважень слідчого судді (крім розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій і скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування), та окремих питань під час судового провадження здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

 

3. У разі неможливості визначити слідчого суддю у відповідному суді (крім Вищого антикорупційного суду), місцевий суд вносить вмотивоване подання про передачу клопотання, яке має розглядатися слідчим суддею, для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів.

 

4. Невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту надходження такого подання, головою відповідного суду апеляційної інстанції (головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду у разі передачі між судами в межах юрисдикції різних апеляційних судів) розглядається питання про передачу клопотання на розгляд до іншого суду, про що поставляється відповідна ухвала. Спори про підсудність між судами у даному випадку не допускаються.

 

5. У разі неможливості у визначений цим Кодексом строк суддею (колегією суддів) розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, крім клопотання, поданого на розгляд до Вищого антикорупційного суду, воно може бути передано на розгляд до іншого судді, визначеного в порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу або розглянуто головуючим, а за його відсутності іншим суддею зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, або може бути передано для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів в порядку, передбаченому абзацом шостим цього пункту.

 

6. Питання про передачу на підставі абзацу п’ятого цього пункту клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для розгляду до іншого суду вирішується головою відповідного суду апеляційної інстанції (головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду у разі передачі між судами в межах юрисдикції різних апеляційних судів) за вмотивованим поданням місцевого суду (суду апеляційної інстанції) невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту надходження такого подання, про що постановляється відповідна ухвала. Спори про підсудність між судами у даному випадку не допускаються.

 

7. Розгляд питань, віднесених до повноважень слідчого судді, суду (крім розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) за його рішенням, прийнятим з власної ініціативи або за клопотанням сторони кримінального провадження, може бути проведено у режимі відеоконференції, про що повідомляються сторони кримінального провадження у порядку, визначеному статтею 135 цього Кодексу. Слідчий суддя, суд не має права прийняти рішення про проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою у режимі відеоконференції, в якому поза межами приміщення суду перебуває підозрюваний (обвинувачений), якщо він проти цього заперечує.

 

8. Проведення судового засідання у режимі відеоконференції, у тому числі під час судового провадження, здійснюється на умовах, визначених абзацом сьомим цього пункту, з дотриманням правил, передбачених частинами третьою-дев’ятою статті 336 цього Кодексу.

 

9. Участь захисника у судовому засіданні забезпечується відповідно до вимог цього Кодексу.

 

10. Під час досудового розслідування та під час судового розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою подається не пізніше ніж за десять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою».

 

З наведених норм вбачається, що:

 

1) Визначені ними особливості розгляду не поширюються на розгляд клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій і скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування визначені.

 

Тобто, порядок дій у разі неможливості визначити слідчого суддю у відповідному суді для розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій і скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування залишається невизначеним.

 

2) Абзацами 3 та 5 п. 20-5 передбачені дії суду у разі неможливості визначити слідчого суддю у відповідному суді (крім Вищого антикорупційного суду) для розгляду відповідного клопотання. При цьому, абз. 3 носить імперативний характер, а саме передбачає, що «місцевий суд вносить вмотивоване подання про передачу клопотання, яке має розглядатися слідчим суддею, для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів».

 

В той же час, абз. 5, який стосується клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою передбачає, що таке клопотання «може бути передано для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів». Тобто наведене в абз. 5 формулювання, залишає вирішення питання про передачу клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до іншого судді (суду) на розсуд місцевого суду (суду апеляційної інстанції).

 

3) Абзацами 7-8 п. 20-5 передбачена можливість розгляду питань віднесених до повноважень слідчого судді, суду (крім розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) в режимі відеоконференції, як за рішенням суду з власної ініціативи, так і за клопотання сторін.

 

Винятком є розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою. Якщо підозрюваний (обвинувачений) заперечує проти розгляду такого клопотання в режимі відеоконференції, то суд не має права приймати рішення щодо проведення судового засідання саме в режимі відеоконференції.

 

 

4) Абзацом 10 п. 20-5 встановлені особливі строки подання клопотання про продовження строків тримання під вартою, а саме передбачається, що таке клопотання подається не пізніше ніж за 10 днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

 

Слід звернути увагу, що згідно п. 2 Закону, вказаний абзац набирає чинності через 10 днів з дня набрання чинності Законом. 

 

 

 

Оголошення

Про роботу Ради адвокатів Волинської області в умовах воєнного стану.

детальніше

Щодо звітності та сплати податків

детальніше