ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЗА СЕРПЕНЬ 2021 РОКУ

1. Про внесення змін до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 881, чинність з 26 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

подати заяву про переведення садових або дачних будинків у житлові будинки можна особисто або шляхом надсилання рекомендованим листом з описом вкладення (зокрема, через центри надання адміністративних послуг) або в електронній формі через електронний кабінет чи іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є власник;


рішення про переведення дачного чи садового будинку у житловий будинок або про відмову в такому переведенні створюватиметься виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності як електронний документ із наданням реєстраційного номера та підписуватиметься керівником виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради. Якщо у сільській раді виконавчий орган не утворено, то документ підписує сільський голова з накладенням кваліфікованого електронного підпису;


звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам створюватиметься виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності.


 

2. Про внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України

 

(Наказ Міністерства юстиції України від 26 липня 2021 р. № 2640/5).

 

Основні положення:

 

оприлюдненню, серед іншого, підлягають:

 

перелік засновників (учасників) юридичної особи із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник – фізична особа, або найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа;


розмір частки засновника (учасника);


прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства та місце проживання кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи або обґрунтована причина його відсутності;


інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи;


інформація про встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи.

 


3. Про внесення змін до пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 829, чинність з 17 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні і на примусовому лікуванні підтверджується довідками МВС та/або довідками правоохоронних органів і зараховується до трудового стажу за наявності документів про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення виправдувального вироку).


у разі відсутності документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні і на примусовому лікуванні може бути встановлено в судовому порядку.


робота засуджених підтверджується довідкою МВС і довідкою про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

 


4. Про затвердження Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування

 

(Постанова Правління Національного банку України 05.08.2021  № 83) Положення набирає чинності з 1 вересня 2021 року та діє до 1 вересня 2022 року.

 

Основні положення:

 

одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

 

Фізичні особи, які мають намір відповідно до норм цього Закону скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування, звертаються до банку для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання (спеціальному рахунку) та розміщення готівкових коштів в національній та іноземних валютах, банківських металів (з фізичною поставкою).


відповідно до вимог Положення декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті "Призначення платежу/зміст операції" зазначає "добровільне декларування".

 

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів декларант має право:

 

перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України;


або зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок;


або подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.

 


5. Про внесення змін до Положення про порядок здійснення помилування

 

(Указ Президента України від 20.08.2021 р, №373).

 

Основні положення:

 

у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин клопотання про помилування також може бути подано головою або іншим членом Комісії при Президентові України у питаннях помилування, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Радником - уповноваженим Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Радником - уповноваженим Президента України з питань безбар'єрності;


особи, засуджені за вчинення корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, можуть бути звільнені від відбування покарання в порядку помилування після фактичного відбуття ними строків, встановлених частиною третьою статті 81 Кримінального Кодексу України;


голова або інший член Комісії при Президентові України у питаннях помилування, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Радник - уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Радник - уповноважений Президента України з питань безбар'єрності подають клопотання про помилування безпосередньо до Офісу Президента України. До такого клопотання долучаються будь-які документи, які мають значення для застосування помилування;


засідання Комісії за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.6. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі

 

(Закон України від 01.07.2021 р, №1604, чинність з 1 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

змінами до ч. 1 ст. 15 КУпАП передбачено, що військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР, поліцейські несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування у разі винесення термінового заборонного припису.


новою редакцією ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі винесення такого припису, – тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до десяти діб.


ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з передбачених вище порушень, – тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

 


7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги

 

(Закон України від 14.07.2021 р., № 1637, чинність з 8 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

ч. 2 ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачено, що засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а також, якщо засуджений є неповнолітнім, – із своїм (своїми) законним представником (законними представниками).


згадані особи мають право на побачення з одним засудженим, але побачення з двома та більше засудженими одночасно не допускається.


право на побачення з такими особами мають також засуджені особи, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, поміщені в дисциплінарний ізолятор, карцер або приміщення камерного типу (одиночну камеру).


засуджений має право на побачення без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні у будь-який час з 8 години до 20 години за власною ініціативою та/або ініціативою особи (осіб), на побачення з якою (якими) він має право (особи (осіб), яка (які) прибула (прибули) до нього).

 


Якщо:

такі побачення заплановано здійснити у вихідні, святкові, неробочі дні, особи повинні не пізніш як за 24 години до візиту письмово повідомити про це адміністрацію установи виконання покарань, адміністрацію закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений;


засуджений відмовляється від такого побачення, адміністрація установи виконання покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, зобов’язана організувати таке побачення із засудженим. Засуджений особисто та безпосередньо має повідомити особу (осіб), з якою (якими) він має право на побачення, про небажання продовжувати таке побачення. У такому разі побачення припиняється.

 

побачення є конфіденційним – аудіофіксація побачення забороняється, а відеофіксація здійснюється відкрито. Засуджений та особи, які до нього прибули, мають бути повідомлені про місце встановлення відеокамери.


відеофіксація побачення камерою, про яку не повідомлено учасників побачення, забороняється.

 


відеофіксація побачення здійснюється у спосіб, що унеможливлює фіксацію змісту:

 

документів, якими користуються засуджений та/або особа (особи), яка (які) до нього прибула (прибули);


розмови засудженого з особою (особами), яка (які) до нього прибула (прибули).

 

 

з метою реалізації засудженим права на захист, одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій (побачень) адміністрація установи виконання покарань допускає до засудженого осіб, визначених абз. 1 ч. 2 ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу України, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні у будь-який час з 8 години до 20 години без спеціального дозволу (акредитації) невідкладно на вимогу засудженого або особи (осіб), яка (які) має (мають) право на такі побачення з ним;


особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не раніше спливу триденного та не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили. Протягом зазначеного строку засуджений має право на одне короткострокове побачення з близькими родичами та на невідкладні побачення з особами, визначеними абз. 1 ч. 2 ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу України, за їхньою ініціативою та/або ініціативою засудженого без обмеження в часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час з 8 години до 20 години.

  


8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин

 

(Закон України від 15.07.2021 р., №1685, чинність з 8 серпня 2021 року).

 

Основні положення - внесено зміни до таких законодавчих актів України:

 

 

1. Статтю 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення викладено в такій редакції:

"Стаття 47. Порушення права державної власності на надра

Самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

 

 

2. Статтю 240 Кримінального кодексу України викладено в такій редакції:

"Стаття 240. Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин

1. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі -

караються штрафом від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення -

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, чи службовою особою з використанням службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у значному розмірі, якщо їх вартість у тридцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення вважається вчиненим у великому розмірі, якщо їх вартість у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

 


9. Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 803, чинність з 6 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

передбачено виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року (далі – одноразова грошова допомога) у сумі 2 000 гривень на кожну дитину, яка станом на 1 серпня 2021 року має вік 6 – 18 років (включно). Тобто 1 серпня поточного року вік дитини має бути від повних 6 років до 18 років (включно).


виплата одноразової грошової допомоги проводиться органами соціального захисту населення за матеріалами справ одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з числа багатодітних сімей без звернення батьків. При цьому одержувачі такої допомоги визначаються станом на 01.08.2021.

 


10. Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 835, чинність з 17 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

після установлення лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років, заклад охорони здоров’я у триденний строк зобов’язаний надіслати до органу соціального захисту населення за місцем проживання законного представника дитини з інвалідністю медичний висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я з установлення причинного зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною з інвалідністю до 18 років.
розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, у тому числі передбачених Кабінетом Міністрів України, підвищується на 50 відсотків розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.


якщо дитину з інвалідністю, на яку виплачувалася державна соціальна допомога (в тому числі з надбавкою на догляд), після досягнення 18-річного віку визнано особою з інвалідністю з дитинства та встановлено групу (підгрупу) інвалідності, надбавка на догляд виплачується з дня встановлення групи (підгрупи) інвалідності.

 


11. Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)

 

(Закон України від 15.07.2021 р., №1668, чинність з 8 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) малолітнім особам, а також доставка лікарських засобів кінцевому споживачу – малолітній особі забороняється.


якщо у особи, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, який купує лікарські засоби, особа, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, повинна звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік. У разі відмови покупця надати такий документ реалізація (відпуск) лікарських засобів цій особі забороняється".

 


12. Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

 

(Наказ Міністерства юстиції України від 27.07.2021  № 2667/5, чинність з 10 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

у разі зупинення або припинення діяльності приватного виконавця доступ до Системи цього приватного виконавця, його відповідальної особи та помічника припиняється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції України за умови внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців України.


доступ до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів у Системі приватному виконавцю, діяльність якого була зупинена, його відповідальної особи та помічника відновлюється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Міністерства юстиції України наказу про поновлення діяльності приватного виконавця, діяльність якого була зупинена, за умови внесення (наявності) відповідних відомостей до (у) Єдиного(му) реєстру(і) приватних виконавців України. Одночасно Адміністратором припиняється такий доступ приватному виконавцю, який здійснював заміщення приватного виконавця, діяльність якого була зупинена.


у разі скасування відповідного судового рішення, що мало наслідком відновлення Адміністратором доступу до Системи приватного виконавця, діяльність якого зупинена або припинена, такий доступ припиняється Адміністратором з дня отримання повідомлення Міністерства юстиції України про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців України з наданням такого доступу приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення, або тимчасовому приватному виконавцю.

  


13. Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

 

(Закон України від 30.03.2021 р., №1368, чинність з 23 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

до електронного паспорта, який прирівнюється до паперового належить, як паспорт громадянина України у формі ID-картки, так і закордонній паспорт.


електронні паспорти пред’являються замість та без додаткового пред’явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, документів (відомостей, даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків, про місце проживання;


електронні паспорти можуть подаватися і у випадках коли вимагаються копій паперових паспортів.

 


електронні паспорти можна використовувати на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, надання адміністративних та інших послуг, крім:

 

перетинання державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;


в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;


в’їзду, перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територіальне море та внутрішні води України.

 

електронні паспорти формуються безкоштовно.

 


електронні паспорти  знаходяться в застосунку «Дія» в розділі документи.

 


14. Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 р. № 897, чинність з 28 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

дія Порядку поширюватиметься на рішення про присудження ступенів вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр» та присвоєння відповідних кваліфікацій.
визначено процедуру скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності.


скасування рішення здійснюється закладом вищої освіти, який присудив відповідний ступінь вищої освіти, або його правонаступником
у разі отримання повідомлення заклад вищої освіти зобов’язаний у двомісячний строк провести перевірку інформації щодо можливих фактів порушення академічної доброчесності та прийняти відповідне рішення.


закріплено процедуру розгляду справи про порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності та процедуру розгляду питання щодо добровільної відмови здобувача вищої освіти від ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації;


передбачено правові наслідки скасування рішення та порядок його оскарження.

 


15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж

 

(Закон України від 15.07.2021 р., №1657, чинність з 20 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

у період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни дозволено припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.


при цьому на території регіонів України (областей, м. Києва, м. Севастополя), на яких установлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.


 

16. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодовування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 885, чинність з 20 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

відшкодування втрат від повністю втрачених (загиблих) посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за рахунок бюджетних коштів надається шляхом виплати дотації на одиницю угідь, на яких повністю втрачені (загинули) посіви сільськогосподарських культур.
дотація надається сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям:

 

стосовно яких не порушено справ про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;


які не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до зведеної відомості отримувачів дотації, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС;


які не отримали страхове відшкодування щодо повністю втрачених (загиблих) посівів;


які включені до переліку суб’єктів господарювання, що постраждали, відповідно до рішення Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій ДСНС щодо визначення рівня та класу надзвичайних ситуацій природного характеру, які сталися на території регіону.

 

дотація надається на безповоротній основі в розмірі до 4700 гривень на 1 гектар повністю втрачених (загиблих) посівів, але не більше 50 гектарів посівів на одного отримувача (для кожного випадку надзвичайної ситуації) та виплачується один раз на рік.


отримувачу надається дотація за повністю втрачені (загиблі) посіви, якщо пошкодження мало місце в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.
у 2021 р. дотація надається за повністю втрачені (загиблі) посіви починаючи з 1 січня 2020 р.


сума дотації, що надається протягом одного бюджетного року отримувачу та пов’язаним із ним особам, не може перевищувати більше ніж 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

 


отримувачі подають для отримання дотації до 15 жовтня поточного року до обласних комісій у паперовому вигляді такі документи:

 

заявку на отримання дотації;


довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;


довідку про посів озимих культур на зерно та зелений корм під урожай наступного року (із форми державного статистичного спостереження № 29-сг) або про посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами (із форми державного статистичного спостереження № 4-сг);


довідку Укргідрометцентру про надзвичайну ситуацію техногенного або природного характеру, внаслідок якої повністю втрачено (загинули) посіви сільськогосподарських культур;


акт обстеження посівів сільськогосподарських культур;


акт на списання посівів сільськогосподарських культур;


довідку від отримувача про відсутність страхових відшкодувань за втрачені (загиблі) посіви сільськогосподарських культур на зазначеній площі.

 

 

отримувач, що претендує на отримання дотації, зобов’язаний подати разом з документами для отримання дотації інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами такої дотації, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.


при цьому, у разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання та/або нецільового використання дотації отримувач повертає отримані бюджетні кошти до державного бюджету і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.


 

17. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 886, чинність з 20 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

передбачено, що державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь за рахунок бюджетних коштів надається юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми і форми власності та фізичним особам – підприємцям:

 

стосовно яких не порушено справ про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;


які не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до зведеної відомості отримувачів субсидії, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.

 

субсидії надаються отримувачам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік, у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, на яких вирощувались гречка, жито, просо та овес (за винятком післяукісних культур), у розмірі до 5000 гривень на один гектар, але не більше ніж на 300 гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем.


сума субсидії, що надається протягом одного бюджетного року отримувачу та пов’язаним із ним особам, не може перевищувати більше ніж 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

 


отримувачі для отримання субсидії подають до 15 листопада до обласних комісій у паперовому вигляді такі документи:

 

заявку на отримання субсидії;


довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;


письмове підтвердження, що отримувачу в поточному році не виділялася субсидія новоствореним фермерським господарствам за рахунок коштів бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» на площі посівів сільськогосподарських культур, на які надається субсидія;


письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання та/або нецільового використання;


акт про висів насіння;


заключний звіт про підсумки сівби під урожай поточного року (форма № 4 с/г);


акт про збір врожаю.

 

 

отримувач, що претендує на отримання державної підтримки, зобов’язаний подати разом з документами для отримання субсидії інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного періоду є отримувачами субсидії, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.


при цьому в разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання та/або нецільового використання бюджетних коштів отримувач повертає отримані бюджетні кошти до державного бюджету і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.

  

18. Про затвердження Порядку ведення реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями

 

(Постанова Кабінету України від 4 серпня 2021 р. № 805, чинність з 7 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

затверджено Порядок ведення реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями та перелік відомостей, які вноситимуть в нього.


реєстр міститиме інформацію про інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями, яким держава надаватиме підтримку відповідно до Закону  № 1116-IX.
доступ до реєстру буде відкритим – Мінекономіки як держатель та адміністратор розмістить реєстр на своєму офіційному вебсайті.

 


у реєстрі можна буде знайти інформацію про:

 

сферу реалізації інвестиційного проєкту;


номер, дату укладення, строк дії спеціального інвестиційного договору;


об’єкт інвестування;


кількість нових робочих місць та розмір середньої заробітної плати працівників;


загальний обсяг, форми та строки надання державної підтримки інвестору із значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проєкту;


інформацію про стан виконання інвестором із значними інвестиціями зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором тощо.19. Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 р. № 901, чинність з 1 вересня 2021 року).

 

Основні положення:

 

строк одержання марок акцизного податку покупцем марок (виробником) визначається за погодженням між продавцем марок і покупцем марок, але становить не більше трьох робочих днів від дати подання таким покупцем зазначених у цьому пункті документів.


строк утилізації повернутих продавцю пошкоджених марок акцизного податку становить не більше 120 календарних днів з моменту отримання ним таких марок для їх подальшої утилізації.


 

20. Про затвердження Умов забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” громадян України житлом

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 856, чинність з 14 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

до таких, що можуть претендувати на забезпечення житлом, належать громадяни України, які отримують заробітну плату (грошове забезпечення) за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів та/або відомості про яких внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.


критерії, що дають право громадянам на отримання житла:

розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за останні шість місяців не повинен перевищувати десятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованої згідно з офіційними даними Держстату;


вік на дату повного виконання зобов’язань не повинен перевищувати 70 років;


протягом останніх 5 років не мали у власності житлову нерухомість або потребують поліпшення житлових умов.

 


21. Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

 

(Наказ Міністерства фінансів України від 4 червня 2021 р. № 317, чинність з 17 серпня 2021 року).

 

Основні положення:

 

декларацію доповнено новим рядком 7.1 щодо відображення інформації у разі здійснення діяльності нерезидентом на території України через постійне представництво. У зносці, зокрема уточнено, що у разі здійснення нерезидентом діяльності на території України через постійне представництво зазначається код за ЄДРПОУ такого постійного представництва. Якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об’єкт оподаткування, поданим до контролюючого органу відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України; 

 


у додатках до Декларації вносяться зміни:

у додаток ПН – щодо можливості відображення інформації про нерезидента, який є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу із джерелом походження з України, у разі застосування відповідно до ст. 103 ПКУ положення міжнародного договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу. А саме «Відмітку про відсутність статусу юридичної особи» доповнено новою позицією;


у додатку АМ після рядка за кодом А17 доповнено новим рядком КП такого змісту «Капіталізовані проценти, включені до собівартості необоротних активів (пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 розд. III ПКУ)».2021.09.21