Волинський НДЕКЦ

Описание: H:АдвокатураПамятка.bmp

Волинський науково - дослідний  експертно - криміналістичний  центр МВС України 

вул. Винниченка ,43, м. Луцьк 43025

тел.(0332)  742510, (0332) 742485

Експертна служба МВС України у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 26.10.2011 №1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг» (у редакції від 18.11.2015), має право надавати ряд платних послуг, за заявами фізичних та юридичних осіб. Працівники Волинського НДЕКЦ МВС України (далі Центр), які мають відповідні кваліфікації та внесені до реєстру атестованих судових експертів міністерства Юстиції України, можуть проводити експертні дослідження на платній основі, за рядом експертних спеціальностей, які наведені нижче.

 

Відділ криміналістичних видів досліджень та обліків т.р. (0332) 74 23 29

1.1. „Дослідження почерку і підписів”.

Орієнтовний перелік питань:

Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?

Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?

Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва документа та його реквізити, графа, рядок), у незвичайному стані?

Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?

Особою якої статі виконано рукописний текст?

 

2.1. ,,Дослідження реквізитів документів”.

2.3. ,,Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів”.

Орієнтовний перелік питань:

- Чи вносилися в записи документа зміни? Якщо вносилися, то яким способом (підчистка, дописка, травлення) і який зміст первісних записів?

- Чи переклеювалася в документі фотокартка?

- Чи замінювалися в документі (зошиті, книзі) аркуші?

- Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то який (яке) саме?

- Який зміст залитого чорнилом (зафарбованого, забрудненого, вицвілого тощо) тексту (печатки, штампа)?

- Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?

- Який зміст тексту, що відобразився в слідах тиску в записах на папері?

- Яким чином виконаний підпис (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?

- Чи відповідає представлений на дослідження документ аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу?

- Яким способом виготовлений представлений на дослідження документ?

- На одній чи на різних друкарських машинах надруковані представлені на експертизу документи, окремі фрагменти тексту документа (декількох документів)?

- Яким друкарським засобом (тип, марка, модель) надруковано даний текст?

- Яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле)?

- Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в даному документі наданою печаткою (штампом, факсиміле)?

- Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі печаткою (штампом, факсиміле), експериментальні та вільні зразки відтисків якої (якого) надані для порівняльного дослідження?

- Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?

- Чи нанесений відтиск печатки (штампа) у той час, яким датований документ?

 - У якій послідовності виконувались фрагменти даного документа (підпис, печатка тощо)?

- Що було виконано раніше: підпис, чи текст, відтиск печатки чи текст?

- Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа?

- Чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу (накладній, видатковому касовому ордеру тощо)?

- Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп'ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

 

Балістична експертиза

3.1. „Дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи відноситься наданий предмет до вогнепальної зброї? Якщо так, то до якого виду, зразку (моделі)?

Якому виду, зразку (моделі) зброї належать надані деталі (частини); чи не є вони деталями конкретного екземпляра зброї (зброї з певним номером або зброї, наданої разом з деталями)?

Чи справна надана зброя (чи знаходиться в робочому стані)? Якщо несправна, то в чому полягають несправності, яка причина їхнього виникнення, як вони впливають на можливість використання зброї (при стрільбі, інших операціях)?

Чи придатна зброя до стрільби?

Яким способом (промисловим, саморобним) виготовлена зброя (її окремі деталі)?

Чи не внесені зміни (конструктивні зміни) в будову наданої зброї? Якщо так, то які саме, з якою метою, яким способом (промисловим, саморобним)?

Який первинний зміст знищених (спиляних, забитих і т.п.) маркувальних позначень, номеру, що були на зброї?

Зі зброї якого виду (зразка, калібру) стріляна куля, надана на дослідження?

Зі зброї якого виду (зразка, калібру) зроблений постріл патроном, гільза якого надана на дослідження?

Чи не стріляні надані кулі з тієї самої зброї?

Чи не належать надані гільзи патронам, постріли якими зроблені з того ж самого екземпляра зброї?

Чи не стріляна надана куля з наданої зброї?

Чи не належить надана гільза патронові, постріл яким зроблено з наданої зброї?

Чи не стріляна надана куля зі зброї невідповідного (більшого чи меншого) калібру або зброї зі зміненою будовою, технічними дефектами?

Чи є ушкодження на ураженому об’єкті вогнепальним?

Пострілом зі зброї якого виду, снарядом якого виду (калібру, будови, призначення) утворене вогнепальне пошкодження?

 

3.2. „Дослідження боєприпасів слідів пострілу”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

До якого виду (типу, зразку і т.п.) належать надані патрони; для стрільби з якої зброї вони призначені?

Яким способом (промисловим, саморобним) виготовлені надані патрони чи їхні окремі елементи?

До патронів якого виду (типу, зразка, призначення і т.п.) належать надані елементи (кулі, гільзи, пижі, капсулі)?

Чи не внесені в будову (розміри, форму та ін.) патронів чи їхніх окремих елементів (куль, гільз) зміни з метою використання для стрільби зі зброї, для якої ці патрони не призначені; у чому ці зміни полягають; для стрільби з якої зброї можуть застосовуватися ці патрони після внесених змін?

Чи придатні надані патрони для стрільби?

 

3.3. „Дослідження ситуаційних обставин пострілу”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

- Встановлення можливості пострілів без натискування на спусковий гачок при різних обставинах.

- Які з вогнепальних пошкоджень на об’єкті є вхідними і вихідними?

- Чи є на наданому об’єкті сліди близького пострілу?

- З якої відстані зроблений постріл?

 

Трасологічна експертиза

4.1. „Дослідження слідів людини та слідів тварини”.

Експертиза слідів взуття

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи придатні сліди взуття для ідентифікації або визначення їх родової (групової) належності?

Чи залишені сліди даним взуттям, вилученим у певної особи?

Одним і тим же чи різним взуттям залишені сліди, виявлені в різних місцях?

Взуттям якого розміру залишені сліди?

Експертиза слідів рукавичок та одягу

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи не являються виявлені сліди слідами рукавичок?

Який вид матеріалу відобразився в слідах?

Який механізм утворення слідів рукавичок?

Одним чи кількома видами рукавичок утворені сліди?

Чи не залишені сліди конкретним екземпляром одягу?

Чи не залишені сліди ногами людини в панчохах (шкар­петках)?

Яка довжина стопи людини, що залишила сліди?

Чи придатні сліди для ідентифікації?

Чи не залишені сліди даною особою та даними шкарпетками (панчохами)?

Для доріжки слідів ніг в шкарпетках (панчохах) ставляться такі ж питання, як і для доріжки слідів ніг.

Рукавичками якого типу залишені сліди?

Чи відобразилися в слідах рукавичок певні особливості?

Чи не залишені сліди рукавичками, вилученими у даної особи?

Експертиза слідів крові

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Який механізм утворення слідів (краплі, бризки, патьоки, помарки, відбитки, калюжі)?

Яке було взаємне положення джерела крові та сприймаючої поверхні?

Чи переміщалося джерело крові по відношенню до сприймаючої поверхні?

Експертиза предметів, які містять інформацію про моторні навички особи

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Яким способом виготовлений шов?

Одним чи різними способами виконані шви?

До якого виду належить даний вузол, чи не має він ознак, що вказують на професію виконавця?

Чи не належать декілька вузлів до одного виду?

                          

4.2. „Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами”.

Експертиза слідів знарядь, агрегатів та інструментів і залишених ними слідів (злому, на механічних замках, запірних та контрольних пристроях, пошкоджень на одязі), слідів транспортних засобів, з установлення взаємної приналежності частин одному цілому

Експертиза слідів знарядь, агрегатів та інструментів

Експертиза слідів зламу

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є на поверхні об’єкта сліди впливу стороннього предмету?

Чи даним знаряддям (інструментом) було вчинено злом або іншу дію (зрубано дерево, спиляно гілку, перекушено дріт тощо)?

Чи не залишено сліди злому, вилучені з різних місць подій, тим самим знаряддям?

Одним чи кількома знаряддями було вчинено злом?

Знаряддям (інструментом) якого типу, виду, залишено сліди?

Які характеристики має це знаряддя (інструмент) (форма, розміри, інше)?

З якого боку (внутрішнього чи зовнішнього) було вчинено злом перешкоди (стіни, вікна, ґрат та ін.)?

Яким способом розділено предмет (шляхом розрізування, розрубування, розпилювання, свердлення тощо)?

До якого типу відноситься знаряддя, яке залишило сліди (сокира, лом, ніж тощо)?

Яка групова належність інструмента, який залишив сліди?

Які ознаки має знаряддя, що залишило сліди?

Чи не залишені сліди конкретним знаряддям (інструментом)?

Експертиза слідів на механічних замках, запірних та контрольних пристроях

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність?

Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами тощо)?

У який спосіб відімкнено (зламано) замок?

Чи одним способом відімкнено (зламано) надані замки?

У якому стані (замкненому, відімкненому) знаходився замок у момент його пошкодження?

Чи можливо відімкнути даний контрольний замок без пошкодження

 Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента (предмета), що був вилучений у громадянина “Н”?

Знаряддям якого виду зламано замок?

Чи зламано замок знаряддям, вилученим у громадянина “Н”?

Чи відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)?

Чи є на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або зліпка?

Чи була обтиснена пломба даними пломбувальними лещатами?

Чи одними (або декількома) пломбувальними лещатами були обтиснені пломби?

Чи розкривалася і повторно обтискувалася пломба після її обтиснення пломбувальними лещатами?

У який спосіб і за допомогою яких знарядь була розкрита і повторно обтиснена пломба?

Чи можливо з даної пломби витягти матеріал, що використовувався при опломбовуванні (дріт, шпагат, шнур), без порушення її цілісності?

Знаряддям якого виду розкривалася пломба?

Який зміст цифрових та літерних знаків на контактних поверхнях пломби?

Чи не розкривалася пломба представленим знаряддям?

У який спосіб відкривався (знімався) та повертався на місце даний контрольний пристрій?

Експертиза пошкоджень на одягу

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Який характер пошкоджень одягу, тобто впливом якого предмета (вогнепального, гострого, тупого) вони утворені?

Які властивості має даний предмет?

Чи не утворилися пошкодження на одязі від дії конкретного предмета?

Який механізм та послідовність утворення пошкоджень?

Який механізм взаємодії об’єкта з одягом (сліди тертя, відбиток тощо)?

Які сліди та пошкодження є на одязі?

Експертиза слідів транспортних засобів (ТЗ)

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Яка ширина бігової доріжки протектора?

Яка модель шини, якою залишено слід?     

Вантажним чи легковим автомобілем залишені сліди?

Чи є дані сліди результатом дії частин транспортного засобу?

Чи не є осколки скла, виявлені при ОМП, частинами розсіювача фари?

Експертиза із встановлення взаємної приналежності частин одному цілому

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи становили знайдені частини єдине ціле (чи є осколки скла частинами розсіювана фар даного автомобіля, чи відколота дана тріска від певного поліна та ін.)?

Яким способом відокремлено від предмета його частину?

До якого виду належить предмет, частина якого вилучена з місця події?

Експертиза засобів виробництва, масових виробів

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи виготовлений даний виріб (дані вироби) масового вироб­ництва на певному агрегаті (прес-формі, штампі та ін.)?

Заводським чи саморобним способом закупорені пляшки?

Яким способом відкривалися або закупорювалися пляшки (інша тара)?

 

4.5. „Дослідження холодної зброї”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є даний предмет холодною зброєю?

Якщо є, то до якого типу, виду холодної зброї він належить?

Чи є даний предмет заготовкою холодної зброї?

Чи використовувалося при виготовленні даної холодної зброї заводське обладнання?

 

4.6. „Дактилоскопічні дослідження”.

Діагностичні питання:

Чи є на наданому на дослідження об’єкті сліди рук (пальців, долонь)? Якщо так, чи придатні вони для ідентифікації ?

Якою рукою та якими пальцями руки залишені сліди ?

Якими ділянками поверхні руки залишені сліди ?

Який вік, стать і зріст особи, що залишила надані на дослідження сліди ?

Ідентифікаційні питання:

Чи залишені сліди рук, вилучені в різних місцях (на різних об’єктах), однією особою ?

Чи залишені сліди рук конкретною особою, дактилокарта на ім’я якої надана для порівняльного дослідження ?

Чи ідентичні відбитки рук невпізнаного трупа та відбитки в дактилокарті на ім’я конкретної особи ?

 

6.2. „Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями”.

Питання, яке ставиться на вирішення портретної експертизи:

Чи зображена на представлених фотознімках (зазначаються індивідуалізуючи ознаки фотознімків) одна і та сама особа?»

Це питання може бути сформульоване й таким чином:

- Одна чи різні особи зображені на представлених фотознімках?

Чи є серед осіб, зображених на груповому фотознімку, особа, фотографія якої представлена?

Чи зображена на фотознімку невпізнаного трупа конкретна особа?

 

10.9. „Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Які технічні несправності має даний комп’ютер або його окремі блоки та пристрої і як ці несправності впливають на роботу комп’ютера (блока, пристрою)?

Чи міститься на даному носії якась інформація; якщо так, то яке її цільове призначення?

Чи є на носії інформація, що була знищена, і чи можна її відновити?

Чи можна за допомогою даного програмного продукту реалізувати функції, передбачені технічним завданням на його розробку?

Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту?

Чи відповідає стиль програмування досліджуваного програмного продукту стилю програмування певної особи?

Чи відповідають прийоми і засоби програмування, що використовувалися при створенні досліджуваного програмного продукту, прийомам і засобам, які властиві даному програмісту?

Яка вартість програмного забезпечення (на час його придбання, вилучення, проведення експертизи)?

Яка вартість окремих модулів, що входять до складу програмного продукту?

Яка вартість комп’ютерної техніки (окремих комплектуючих) на час придбання (вилучення, проведення експертизи)?

 

13. „Експертиза у сфері інтелектуальної власності”.

Орієнтовний перелік питань, які вирішуються при проведення експертизи об’єктів авторського права та суміжних прав:

- чи є твір «ХХХ» об’єктом авторського права (суміжних прав) та, якщо так, до якого виду об’єктів він належить?

- чи є назва твору «ХХХ» оригінальною?

- чи містяться на носієві «ХХХ» об’єкти авторського права (суміжних прав) та, якщо так, до якого виду об’єктів вони належать?

- чи містить примірник твору ознаки контрафактності?

- чи має місце факт використання твору (фрагмент твору або оригінальна назва твору) «ХХХ» у творі «YYY»? Якщо так, то чи є таке використання плагіатом?

- чи є позначення «ХХХ», що розміщене на об’єкті «А» відтворенням твору «YYY» або його частини?

- чи є зображення «YYY», розміщене на досліджуваному об’єкті, відтворенням персонажу твору «ХХХ»?

 

15.1. „Мистецтвознавчі дослідження”.

Орієнтовний перелік питань:

- чи являє собою представлений на дослідження предмет історичну, культурну або художню цінність?

- чи внесений даний виріб до Державного реєстру національного культурного надбання?

- коли, де і ким створений твір, що досліджується?

- чи є даний твір оригіналом, копією, фальсифікованою копією, підробкою або імітацією?

- чи підлягає даний твір реставрації?

- яка вартість реставраційних заходів?

- яка художня цінність твору?

- яка дійсна (реальна) вартість твору, що досліджується, у грошовому виразі (еквіваленті) на момент дослідження?

- яка вартість твору з урахуванням змін, що відбулися з оригіналом?

 

2. Відділ дослідження матеріалів, речовин і виробів т.р. (0332) 74 24 14

5.1. „Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу”.

Типові питання, що виносяться на експертизу:

чи є надана речовина вибуховою?

до якого виду (типу) вибухових речовин належить надана речовина?

чи присутні на об’єктах, вилучених з місця події, сліди вибухових речовин та продуктів вибуху? Якщо так, то які саме?

чи мають зразки вибухових речовин, наданих на дослідження, спільну родову (групову) належність?

чи проводилися постріли з даної зброї після останнього чищення та змащування?

яким видом порохового заряду був споряджений патрон?

чи є на наданих предметах сліди продуктів пострілу?

 

8.3. „Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них”.

Типові питання, що виносяться на експертизу:

чи наявні на предметі-носії або в масі речовини мікрочастинки волокнистих матеріалів та виробів з них?

чи є представлені на експертизу мікрооб’єкти текстильними волокнами і яка їх природа та колір?

чи мають волокна - нашарування з предметів одягу підозрюваного спільну родову (групову) належність з волокнами, які входять до складу предметів одягу потерпілого?

чи мають волокна - нашарування з предметів одягу потерпілого спільну родову (групову) належність з волокнами, які входять до складу предметів одягу підозрюваного?

яка локалізація волокон - нашарувань? (це питання може ставитися в разі необхідності, наприклад при злочинах, пов’язаних зі зґвалтуваннями і в разі правильної упаковки об’єктів досліджень).

чи є надані на дослідження об’єкти предметами волокнистої природи і якщо так, то чи мають конкретні предмети загальне, чи єдине джерело походження?

 

8.4. „Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів”.

Типові питання, що виносяться на експертизу:

чи є надані об’єкти нафтопродуктом та пально-мастильним матеріалом?

до якого виду відносяться надані на дослідження нафтопродукти та пально-мастильним матеріалом?

чи є на наданих на дослідження предметах сліди нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, якщо так, то яких саме?

чи мають надані об’єкти спільну родову (групову) належність?

 

8.7. „Дослідження спиртомістких сумішей”.

Типові питання, що виносяться на експертизу:

чи відповідає вино, горілка, коньяк, спирт ДСТУ (ГОСТу)?

чи відповідає вино, горілка, коньяк найменуванню, етикетці, сертифікату?

чи відповідає даний зразок напою зразку, наданому в якості еталонного (порівняльного)?

чи є вином надана на дослідження рідина?

надане на дослідження вино є плодово-ягідним чи виноградним?

чи не розведене дане виноградне вино плодово-ягідним вином?

чи є вилучена рідина спиртним напоєм домашнього виготовлення?

яка міцність етилового спирту чи не розведений він?

 

8.11. „Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин”.

Типові питання, що виносяться на експертизу:

чи присутні на наданих на дослідження предметах-носіях (одязі, взутті, змивах з рук, грошових банкнотах тощо) сліди спеціальних хімічних речовин?

якщо так, то чи мають вони спільну родову (групову) належність з наданим зразком спеціальної хімічної речовини?

 

3. Відділ біологічних видів досліджень т.р. (0332) 74 24 17

9.3. „Імунологічна експертиза”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1. Встановлення наявності, видової і групової належності крові (її зразків та в слідах);

- До якої групи відноситься кров потерпілої (підозрюваної) особи?

- Чи є на представлених об`єктах кров?

- Кому належить кров: людині чи тварині? Якщо тварині, то якому виду?

- Якщо кров належить людині, то яка її групова приналежність?

- Кому з осіб, які проходять по справі, вона може належати?

2. Встановлення наявності, групової належності виділень;

Сперма

- До якої групи відноситься кров потерпілої (підозрюваної) особи?

- Чи є на представлених об’єктах сперма?

- Яка групова приналежність сперми?

- Чи можуть сліди сперми належати підозрюваній особі?

Слина (піт)

- До якої групи відноситься кров потерпілої (підозрюваної) особи?

- Чи є на представлених об`єктах слина (піт)?

- Яка групова належність слини (поту)?

- Чи співпадає групова належність слини (поту), на знайдених та вилучених з місця події предметах, з групою крові підозрюваного або інших осіб?

3. Встановлення видової і групової належності тканин і органів:

- Яка група крові потерпілої особи?

- Чи є фрагмент тканиною (органом) людини?

- Яка групова приналежність тканини (органу)?

- Чи може походити фрагмент тканини (органу) від потерпілої особи?

 

9.6. „Дослідження волосся”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

- До якої групи відноситься кров потерпілої (підозрюваної) особи?

- Чи є представлені об`єкти волоссям?

- Чи належать волосся людині або тварині? Якщо тварині, то якому виду?

- Якщо людині, то з якої частини тіла?

- Чи є на волоссі пошкодження? Який механізм їх утворення? Чи є наявність завивки, фарбування?

- Чи має волосся патологічні зміни (хвороби)?

- Чи подібне між собою порівнювальне волосся?

- Якщо волосся належить людині, то яка їх групова належність?

- Чи може належати волосся потерпілому або підозрюваному?

 

4. Відділ інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності т.р. (0332) 74 22 96

4.3. „Криміналістичне дослідження транспортних засобів”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

- Чи піддавався зміні номер кузова (шасі, рами, двигуна тощо) на даному ТЗ?

- Якщо піддавався, то яким способом був знищений або змінений номер кузова (шасі, рами, двигуна тощо) на даному ТЗ?

- Яким був первинний номер кузова (шасі, рами, двигуна тощо) на об’єкті дослідження?

- Чи виконаний номер об’єкта дослідження (кузова, шасі, рами, двигуна тощо) із застосуванням конкретних засобів?

У тих випадках, коли є дані про можливість зміни номера кузова (шасі, рами, двигуна тощо) ТЗ в умовах спеціально уповноваженого ремонтного підприємства, вирішуються питання:

- Яким способом нанесений номер?

- Чи характерний даний спосіб для нанесення номера при виконанні ремонтних робіт на спеціально уповноважених ремонтних підприємствах?

 

4.4. „Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є дані сліди наслідком знищення рельєфного знака (номера зброї, автомобіля, інше)?

Яким способом був змінений (знищений) рельєф номера на представленому об’єкті?

Яким був початковий рельєф номера (знаку)?

Чи були на даному виробі маркірувальні позначення?

Чи піддавались зміні маркірувальні позначення на даному виробі?

Увага: вироби, які підлягають дослідженню, не можна відчищати від забруднень, фарби, іржі тощо.

 

10.1. „Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Якою була швидкість ТЗ у різні моменти розвитку ДТП (якщо сліди різної довжини або перериваються, на це слід указати)?

Яка була швидкість ТЗ з урахуванням пошкоджень, які він отримав при зіткненні?

Яка максимально припустима швидкість ТЗ за умови даної видимості дороги (зазначається, якою була видимість дороги)?

Яка максимально припустима швидкість ТЗ на закругленні дороги даного радіуса?

Яка найменша безпечна дистанція між ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?

Яка відстань необхідна для безпечного обгону попутного ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?

Який гальмовий та (або) зупинний шлях ТЗ за певної швидкості його руху в умовах даної дорожньої обстановки?

Як повинен був діяти водій в даній дорожній обстановці, згідно з технічними вимогами Правил дорожнього руху?

Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду з моменту виникнення небезпеки для руху або з моменту виявлення перешкоди для руху?

Чи відповідали дії водія технічним вимогам Правил дорожнього руху?

Чи були з технічної точки зору дії водія ТЗ у причинному зв’язку з виникненням ДТП?

З якою швидкістю рухався ТЗ? Якщо ця швидкість перевищувала встановлені обмеження (зазначається, які саме), то чи мав водій технічну можливість уникнути контакту з перешкодою (зазначається, якою саме), якщо ця швидкість не перевищувала припустиму?

Чи мав водій технічну можливість шляхом екстреного гальмування зупинити ТЗ з моменту виникнення небезпеки для руху (указується момент виникнення небезпеки), не доїжджаючи до перешкоди (пішохода)?

 

10.2. „Дослідження технічного стану транспортних засобів”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Які несправності, виходячи з вимог Правил дорожнього руху до технічного стану ТЗ, мала (мав) система (механізм, вузол, агрегат) даного ТЗ?

Чи є в досліджуваному ТЗ несправності, які могли бути технічною причиною виникнення ДТП?

Коли, відносно моменту ДТП, її настання чи в процесі її розвитку, виникли дані несправності?

Яка причина відмови даного механізму, системи (рульового управління, гальмової системи та ін.) ТЗ?

Чи мав водій можливість виявити несправність до моменту ДТП?

Чи мав водій технічну можливість запобігти пригоді при наявності даної несправності?

10.4. „Транспортно-трасологічні дослідження”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи залишені певні сліди (указується, які саме і на чому) ходовими частинами (колесами, шинами, гусеницями тощо) даного ТЗ?

Який механізм контактування ТЗ?

Чи залишені сліди певними частинами даного ТЗ, що виступають?

 

11.1. „Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи підтверджується документально вказана в акті інвентаризації (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) товарно-матеріальних цінностей (товарів, тари) на суму (зазначається сума) на даному підприємстві (установі, організації) за період (зазначити)?

У який період утворилася нестача, яку встановлено актом інвентаризації (зазначити дату) у сумі (зазначити суму), і хто відповідав за збереження товарно-матеріальних цінностей (грошових коштів) у цей період згідно з чинними нормативно- правовими актами?

У якій сумі обчислюється розмір матеріальної шкоди, завданої (зазначається кому) у зв’язку з нестачею, яку встановлено інвентаризацією (вказується акт інвентаризаційної комісії (зазначити дату)?

Чи обґрунтовано сплачена заробітна плата (зазначається, кому і за який період) за дану роботу? Якщо необґрунтовано, то в якій сумі?

Чи не завищена в документах фактична наявність (зазначити найменування товару) на суму (зазначити суму) за інвентаризаційним описом (зазначити дату) над їх максимально можливим залишком в (зазначити підприємство) за станом на (зазначити дату)?

Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей на підприємстві (зазначається назва організації) за період роботи (вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові) у розмірі (указуються кількісні та вартісні показники)?

Чи підтверджується встановлений перевіркою розмір матеріальної шкоди, завданої (зазначається кому) у зв’язку з нестачею товарно-матеріальних цінностей, яку встановлено інвентаризацією за актом інвентаризаційної комісії (зазначити дату)?

Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та контролю, могли сприяти виникненню матеріальних збитків (нестача, необгрунтоване списання матеріалів, сировини та готової продукції)?

Чи підтверджується документально нестача основних засобів (зазначаються назва організації, кількісні та вартісні показники)?

Чи підтверджується встановлений перевіркою розмір матеріальної шкоди, завданої (зазначається кому) у зв’язку з нестачею основних засобів, яку встановлено інвентаризацією за актом інвентаризаційної комісії (зазначити дату)?

Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної з каси (підприємство) заробітної плати з урахуванням даних слідства та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (№ відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?

Чи обґрунтовано відшкодовано (зазначається кому і за який період) витрати на відрядження (в якій сумі)?

 

12.1. „Визначення вартості (оцінка) машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання”.

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються товарознавчою експертизою:

Яка залишкова (реальна, ринкова) вартість наданого на дослідження виробу з урахуванням його ознак зносу за станом цін на споживчому ринку України на момент скоєння злочину?

Який розмір матеріального збитку завдано власнику об’єкта дослідження внаслідок механічних ушкоджень?

Яка групова належність (класифікаційна категорія) товару (виробу, продукції, сировини, допоміжних матеріалів) наданого на дослідження?

Чи має даний виріб дефекти? Якщо так, то які саме? Чи можлива його реалізація (експлуатація, використання) за наявності виявленого дефекту?

Яка вартість даного виробу за відпускними (оптовими, роздрібними) цінами, які діяли на споживчому ринку України на аналогічний виріб станом на (вказати дату)?

 

12.2. „Визначення вартості (оцінка) дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власникові транспортного засобу”.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Яка ринкова вартість ДТЗ (зазначається його марка, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (вказується дата, на яку визначається його вартість)?

Яка утилізаційна вартість ДТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (вказується дата, на яку визначається його вартість)?

Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завдана власнику ДТЗ (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові власника, марка, модель ДТЗ, його державний реєстраційний номер) внаслідок ДТП (зазначається подія, що призвела до матеріальної шкоди) на дату оцінки (указується дата, на яку визначається вартість)?

Чи укомплектовано ДТЗ відповідно до нормативно-технічної документації підприємства-виробника? Якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість?

Яка дата виготовлення даного ДТЗ (його складової)?

До якого типу належить даний двигун, які його основні характеристики?

Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого ДТЗ (його складових)? Якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих робіт на дату оцінки (вказується дата, на яку проводиться оцінка майна)?

_

2016.4.11