Узагальнення практики РА Волинської області за результатами розгляду звернень адвокатів

                 Складено членом Ради адвокатів Волинської області,                   уповноваженим Радою на складання протоколів про                     адміністративні правопорушення,                                                   заступником голови РА Волинської області                                     Усаченком О.

 

У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я

практики Ради адвокатів Волинської області

за результатами розгляду звернень адвокатів

із заявами про складання протоколів

про адміністративні правопорушення

 

З моменту введення в законодавство України про адміністративні правопорушення норми, яка передбачає відповідальність за ненадання інформації на адвокатський запит, Рада адвокатів Волинської області здійснює функцію органу, на який законом покладено розгляд звернень адвокатів щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5, 8 ст. 212-3 КУпАП.

Рішенням Ради адвокатів Волинської області № 1/13-21 від 04.10.2013 року був затверджений Порядок дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і  соціальних прав адвокатів, який містить розділ 4 – Дії при отриманні Радою повідомлення від адвоката про відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності.

За час здійснення повноважень чинним складом Ради (з 11.2017р. по даний час) надійшло 51 звернення адвокатів (в середньому 20,4 звернень за рік), з яких протягом:

-          2017 року (листопад-грудень) – 2;

-          2018 року – 23;

-          2019 року – 18;

-          2020 року (січень-квітень) – 9.

 

За згаданий період найчастіше звертались із заявами про складання протоколів про адміністративну відповідальність за ненадання інформації на адвокатський запит  адвокати :

-         Матвіїв - 9 звернень;

-         Лавренчук – 4;

-         Колтонюк – 3;

-         Карпюк – 3;

-         Сівак – 3;

-         Рущак -2;

-         Сафулько-2;

-         Лягутко-2.

-         Інші адвокати звертались не більше одного разу.

 

За результатами розгляду звернень Радою адвокатів:

-         складено та скеровано до суду протоколів  про адміністративні правопорушення – 12;

-         прийнято рішення про відмову в складанні протоколу у зв’язку із відсутністю події та складу правопорушення – 3;

-         прийнято рішення про відмову в складанні протоколу у зв’язку із закінчення строків накладення адміністративного стягнення -1;

-         прийнято рішення про припинення перевірки у зв’язку із надходженням відповідного клопотання заявника -  21;

-         направлено в інші регіональні органи адвокатського самоврядування – 2;

-         скеровано посадовим особам, що уповноважені притягувати до дисциплінарної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень осіб, які несуть таку відповідальність згідно дисциплінарних статутів – 7;   

 

Слід зазначити, що більша частина перевірок за зверненнями адвокатів завершується припиненням у зв’язку із надходженням відповідного клопотання адвоката. Такі клопотання, як правило, надходять після проведення опитування посадових осіб, щодо яких надійшло звернення та вжиття останніми заходів по наданню адвокату запитуваної інформації в повному обсязі. Подібний спосіб відновлення порушених прав адвокатів на збирання та отримання інформації довів свою дієвість. Такий висновок можна зробити з огляду на те, що жодного випадку повторного ненадання інформації на адвокатські запити особами, щодо яких було припинено перевірку за вищевказаних обставин, протягом часу діяльності чинного складу Ради не зафіксовано. В той же час наявні  випадки повторного ненадання інформації на адвокатські запити посадовими особами, щодо яких судами попередньо вже було прийнято рішення про притягнення їх до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення.           

Аналіз звернень, що надійшли до Ради адвокатів регіону протягом діяльності  чинного складу Ради свідчить про те, що адвокати в цілому дотримуються вимог законодавства щодо оформлення адвокатського запиту та документів, які обов’язково додаються до нього. В той же час є окремі випадки неналежного оформлення адвокатських запитів, що унеможливлює притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Серед найбільш поширених недоліків є неналежне оформлення ордеру, копія якого додається до запиту (не посвідчення такої копії, не зазначення дати видачі ордеру, органу, в якому буде здійснюватись представництво або захист, ненадання копії зворотного боку ордеру, на якому вказуються обмеження повноважень адвоката тощо).

Також є випадки звернення адвокатів за інформацією, яка, не може бути надана відповідно до закону, оскільки належить до інформації з обмеженим доступом або її  немає і не повинно бути в розпорядженні органу, до якого звертається адвокат, з огляду на межі компетенції такого органу.

Зафіксовано звернення адвокатів із адвокатськими запитами для отримання інформації (копій документів), які є частиною різного роду проваджень (кримінальних, цивільних, господарських, виконавчих), порядок отримання яких регламентується спеціальним законодавством - відповідними процесуальними кодексами, Законом України «Про виконавче провадження». Не надання запитуваних документів на адвокатський запит в такому випадку не містить складу адміністративного правопорушення.

Серед проблем, які суттєво ускладнюють діяльність Ради адвокатів регіону зі складання протоколів про адмін. правопорушення найважливішими є:

-         ненадання адвокатами у своїх зверненнях персональних даних осіб, щодо яких вони звертаються, зазначення яких є обов’язковим з огляду на положення ст. 255 КУпАП;

-         ігнорування особами, щодо яких надходять звернення адвокатів, письмових викликів для надання пояснень та вимог про надання додаткових документів;

-         відсутність у чинному законодавстві дієвого механізму примусу посадових осіб до виконання законних вимог особи, уповноваженої Радою на складання адміністративних протоколів;

-         неповідомлення судами Ради адвокатів області про результати розгляду адміністративних протоколів.

   

Зважаючи на викладене, вважаю за доцільне:

-         звернутись до керівників судів області із пропозицією в обов’язковому порядку надсилати до Ради адвокатів регіону примірники судових рішень, прийнятих за результатами розгляду по суті складених Радою адмін. протоколів;  

-         звернутись до Ради адвокатів України із пропозицією розробити та ініціювати внесення до чинного законодавства змін, які б встановлювали відповідальність посадових осіб за невиконання законних вимог Ради адвокатів регіону (не з’явлення за викликом, не надання запитуваних документів та /або інформації)  за аналогією із нормами, які встановлюють таку відповідальність за невиконання законних вимог інших органів, що здійснюють адміністративну практику.    

 

 

Заступник голови ради адвокатів Волинської області

уповноважений Радою на складання протоколів

про адміністративні правопорушення                                         О. Усаченко09.04.2020р.